Terraforta celebra 35 anys en la ubicació actual i presenta la seva web que està a punt de sortir del forn.
Per molts anys a tothom!

Cronologia de la nostra història particular

Carretera d’Arbúcies, 101 · Breda
ceramiquesterraforta@gmail.com · 972 87 02 56
horari: laborables: 11:00-13:30 / 16:00-20:00 h / festius: 11:00-14:00 / 17:00-20:00 h
 ceramiquesterraforta